Dialogu shoqëror për të Drejtat e Njeriut

Shpërndajeni & Komentojeni

 Kamenicë, 7/11/2022  

Në shkollat fillore dhe të mesme të Komunës së Kamenicës, nga muaji Shtator, po mbahen sesione të rregullta me nxënës në lidhje me të drejtat e njeriut. Këto takime janë realizuar në kuadër të projektit të organizatës Proactive që ka për synim ngritjen e njohurive për të drejtat e njeriut tek moshat e reja dhe njëkohësisht mbledhjen e informatave rreth shqetësimeve për shkeljet e mundshme së të drejtave të njeriut.

Këto takime janë pjesë e projektit “Kinemaja për të drejtat e Njeriut & Dialogu shoqëror në shkollat publike” realizohet nga ProActive përmes HumanRightivism që mbështetet nga Ambasada Suedeze në Kosovë nëpërmjet Community Development Fund – CDF

 

 

Tags:

0 comments:

Post a Comment

Ndalohet riprodhimi i plotë ose i pjesshëm i materialeve tona, pa leje paraprake.
Të nderuar lexues. Ju mund të komentoni lirisht, mjafton të mos përdorni fjalë fyese, që nxisin urrejtje mbi baza kombëtare, racore, gjinie apo fetare.

 
...
}
Copyright © Telekomuna | Designed by Templateism.com