Projekti i ri në lindje të Kosovës

Shpërndajeni & Komentojeni

3.05.2024

Organizata ProActive ka nisur projektin Festivali Mobil i Filmit për të Drejtat e Njeriut” që do zhvillohet në rajonin lindor të vendit dhe ka për synim ngritjen e vetëdijes tek komuniteti lokal mbi rëndësinë e të drejtave të njeriut e shfaqur nëpërmjet shfaqjes së filmave dokumentar dhe artistik si medium i fuqishëm. Objektivat e projektit janë:

- Dialogu social (civil) ndërmjet shqiptarëve dhe serbëve në nivel lokal rreth të kaluarës, të tashmës dhe të ardhmës,  

- Trajtimi i çështjeve shqiptaro-serbe, promovimi i pajtimit dhe bashkëjetesës paqësore nëpërmjet mediave lokale dhe 

- Ngritja e bashkëpunimit në mes shoqërisë civile, komunave dhe qytetarëve të zakonshëm nga etni të ndryshme

Projekti përkrahët në kuadër të organizatave lokale të shoqërisë civile, nismat e drejtësisë tranzicionale dhe ndërtimi i besimit në Ballkanin Perëndimor – Rrjeti i pajtimit KOMRA si dhe u përkrahë me fondet e Bashkimit Evropian 

Tags:

0 comments:

Post a Comment

Ndalohet riprodhimi i plotë ose i pjesshëm i materialeve tona, pa leje paraprake.
Të nderuar lexues. Ju mund të komentoni lirisht, mjafton të mos përdorni fjalë fyese, që nxisin urrejtje mbi baza kombëtare, racore, gjinie apo fetare.

 
}
Copyright © Telekomuna | Designed by Templateism.com