Diversiteti Gjuhësor në Kosovë

Shpërndajeni & Komentojeni

Identiteti i secilit prej nesh, kultura dhe tradita e çdo populli pasqyrohet përmes gjuhës. Kosova në karakterin e saj multietnik frymon me diversitet të natyrshëm, me shumëgjuhësi në secilin aspekt. Gjithashtu, Kosova ka një legjislacion pothuajse perfekt në mbrojtjen dhe promovimin e gjuhëve që fliten në Kosovë. Ligji për Përdorimin e Gjuhëve është hartuar dhe miratuar për t’u siguruar komuniteteve qasje të barabartë në institucione publike dhe organe qeveritare në gjuhën që ata e zgjedhin për të komunikuar.
Komisioni i Gjuhëve është themeluar në vitin 2007 për të siguruar përdorim të barabartë të gjuhëve zyrtare në pajtim me Ligjin për përdorimin e gjuhëve. 

Në lidhje me këtë çështje ne kemi zhvillur një intervistë me zonjën Safete Grajqevci nga Zyra e Komisionerit për Gjuhët pranë Zyrës së Kryeministrit të Kosovës. 

Ndiqni intervistën në vazhdim...


Ky emision është pjesë e projektit "Promovimi i Diversitetit gjuhësor në lindje të Kosovës" që përkrahet nga Zyra e Komisionerit për Gjuhët pranë Kryeministrit të Kosovës.

Tags:

0 comments:

Post a Comment

Ndalohet riprodhimi i plotë ose i pjesshëm i materialeve tona, pa leje paraprake.
Të nderuar lexues. Ju mund të komentoni lirisht, mjafton të mos përdorni fjalë fyese, që nxisin urrejtje mbi baza kombëtare, racore, gjinie apo fetare.

 
...
}
Copyright © Telekomuna | Designed by Templateism.com