Kush foli më së shumti në Kuvend?

Shpërndajeni & Komentojeni

 Kamenicë,  22.01.2015
Në kuadër të projektit ” Përmirësimi i qeverisjes së mirë përmes monitorimit dhe avokimit” , te financuar nga Ambasada e Shteteve te Bashkuara te Amerikës (SHBA) , OJQ-ja “NOPM” ka organizuar një takimin përmbyllës lidhur me publikimin dhe shpërndarjen e fletënotimeve për anëtarët e kuvendit komunal dhe raportit monitorues për punën e ekzekutivit gjate periudhës Prill- Dhjetor 2014.
Drejtoresha ekzekutive,projekt menaxherja Besime Tusha ka njoftuar te pranishmit me raportin e monitorimit dhe përformancën e ekzekutivit në komunën se Kamenicës. 
“Gjate periudhës se monitorimit Prill-Dhjetor 2014 monitoruesit e OJQ-së NOPM nga afër kanë përcjellë punën e ekzekutivit dhe legjislativit, ky monitorim ka pasur për qellim te identifikoje te metat e qeverisjes dhe shkeljet e ligjeve dhe rregulloreve ne fuqi por edhe te shënojë ngritjen dhe rritjen e kapaciteteve , shfrytëzimin e buxhetit, marrjes se vendimeve si dhe rritjes se transparencës”, ka thënë Tusha.
OJQ NOPM në fletënotim ka pasqyruar dhe analizuar në mënyrë të përgjithshme performancën si dhe angazhimet e anëtarëve të Kuvendit dhe komiteteve dhe subjekteve politike në kategoritë të paraqitura : Pjesëmarrja në diskutime gjatë seancës,
Ngritja e çështjeve, inicimi i çështjeve urgjente, propozimi pikave rendit të ditës, pyetje parlamentare, amandamentimi i legjislacionit, Kërkesa për interpelancë , nga kjo del se me i votuari përveç Kryesuesit te Kuvendit  Bajram Dërmaku (130), është Arsim Thaçi(V.V)me 100 pjesëmarrje ne diskutime, Jeton Biqku (LDK) 90 pjesëmarrje ne diskutime,ndërsa nga këshilltarët femra janë : Besa Hoxha –Krasniqi (LDK) 28 pjesëmarrje ne diskutime dhe Fillorta Rexha (PDK) 15 pjesëmarrje ne diskutime.

Ndërsa anëtarët me aktiv ne Komitetin për Politik dhe Financa kanë qene: Besnik Rrudhani (LDK) me 34 pjesëmarrje ne diskutime,Sami Kastrati me 17 pjesëmarrje ne diskutime. Me aktivi ne komitetin për komunitete ka qene: Miljkovic Zhivojin , Satmifer Kryeziu, dhe Milaim Rexhepi.

Gjatë monitorimit te Kuvendit , këshilltarët e kuvendit komunal kanë marrë këto vendime : 12 vendime për dhënien ne shfrytëzim te tokës,një vendim për formimin e këshillit për siguri ne bashkësi, 42 vendime te ndryshme si dhe kanë aprovuar 6 rregullore komunale.
Pas përfundimit te prezantimit te raportit te monitorimit e kane marre fjalën shumica e këshilltarëve komunal dhe drejtoret e drejtorive te cilët kane shprehur mendimet e tyre lidhur me raportin përfundimtar  te monitorim , shumica prej tyre kane thënë se duhet inkurajuar sheqerin civile dhe përkrahur OJQ-te qe te përcjellin dhe te monitorojnë punën e ekzekutivit dhe legjislativit pasi qe kjo e ngrite cilësinë dhe nivelin e  punesë dhe transparencës.
Te pranishëm ne këtë takim kane qene: këshilltarët e kuvendit komunal,drejtoret e drejtorive komunale,pjesëtarët e shoqërisë civile, mediet lokale dhe qytetaret. Këtë projekt e ka mbështetur dhe financuar Ambasada e Shteteve te Bashkuara te Amerikës(SHBA), Programi i Granteve të Vogla të Komisionit për Demokraci
Tags: , , , , , , , ,

0 comments:

Post a Comment

Ndalohet riprodhimi i plotë ose i pjesshëm i materialeve tona, pa leje paraprake.
Të nderuar lexues. Ju mund të komentoni lirisht, mjafton të mos përdorni fjalë fyese, që nxisin urrejtje mbi baza kombëtare, racore, gjinie apo fetare.

 
...
}
Copyright © Telekomuna | Designed by Templateism.com