Parku nuk është gati!

Shpërndajeni & Komentojeni 
Kamenicë, 1.12.2014
Një park i premtuar kohë më parë nga Komuna e Kamenicës për banorët e lagjës Qendër duket se nuk po gjen zbatim në praktikë. Përpos heqjes së barierave të KFOR-it, pastrimit dhe rrafshimit të terrenit, nga pamje duket se asnjë hap tjetër nuk është ndërmarrë.  Pas kritikave të TVKamenicës (6.09.2014) u duk sikur udhëheqësia e komunës do të ndërmarrë diçka, duke angazhuar edhe një bager të komunës në pastrimin e terrenit. Por sot, pas gati tre muajve, situata mbetet pothuajse në pikën 0!   

Tags:

0 comments:

Post a Comment

Ndalohet riprodhimi i plotë ose i pjesshëm i materialeve tona, pa leje paraprake.
Të nderuar lexues. Ju mund të komentoni lirisht, mjafton të mos përdorni fjalë fyese, që nxisin urrejtje mbi baza kombëtare, racore, gjinie apo fetare.

 
...
}
Copyright © Telekomuna | Designed by Templateism.com